Takrifan

 • Geologi Kejuruteraan adalah sains yang mementingkan penyiasatan dan   penyelesaian masalah-masalah kejuruteraan dan alam sekitar yang boleh timbul  disebabkan oleh perubahan geologi dan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh manusia.  Hasil daripada kajian yang dilakukan akan digunakan bagi meramalkan  perubahan-perubahan yang akan berlaku dan cara-cara untuk mengatasinya

 

Rajah 1 : Geologi Kejuruteraan, Mekanik dan Kejuruteraan Awam

 

 

 • Pada amnya, Sains Geologi adalah merujuk kepada BUMI dan kandungan didalamnya, di mana ia dibentuk melalui proses-proses mengikut skala-masa geologi

Struktur Bumi

Umur Bumi
Tektonik Kepingan
Kaitan diantara Geologi, Sains Bumi dan Mekanik Tanah
Peranan Geologi Kejuruteraan dalam Kerja-kerja Pembinaan

 

Struktur Bumi

 

Terdiri daripada :

 • Kerak benua
 • Kerak lautan
 • Asthenosfera
 • Litosfera
 • Mantel atas
 • Mantel bawah
 • Teras Cecair
 • Teras Pepejal

 

 

 

 • Jejari bumi pada equator = 6378km
 • Polar jejari berkurangan sebanyak 22km, oleh itu bumi bukanlah sfera sepenuhnya.
 • Keluasan permukaan bumi = 510 X 106 km2

di mana : Dataran/Tanah = 29%

               Lautan = 71%

 • Arus Tertinggi adalah 8.8 km (Gunung Everest)
 • Lantai Lautan; kedalaman purata = 3.7km
 • Suhu meningkat mengikut kedalaman dan kadar purata kenaikan suhu daripada permukaan = 17oC / km
 • Tekanan juga bertambah dengan kedalaman
 • Ketumpatan purata

 

Kerak Bumi

Terbahagi kepada :

 

i. Kerak Benua

ii. Kerak Lautan

 • Boleh dilihat oleh manusia

 • Pepejal

 • Ketumpatan dan suhu rendah

 • Tebal ~ 60 km

 

Mantel

 • Ketumpatan dan suhu tinggi

 • Cecair (magma), oksida Fe, Mg, Si

 • Dibentuk oleh bahan basa

 • Halaju seismos tinggi

 • Semakin dalam, suhu dan tekanan meningkat

 

Teras

 • Kedalaman ~ 2900-6371 km

 • Cecair dan pepejal

 • Suhu dan tekanan amat tinggi

 • Logam pepejal Fe + Ni, dan sedikit Si

 

Umur Bumi

 
 • Ditentukan daripada cara radiometrik
 • Skala masa geologi
Kumpulan Sistem Tahun (Juta)

Kainozoik

Kuaternari

Tertiari

70

Mesozoik

Kretas

Juras

Trias

225

Palezoik Muda

Permia

Karboniferos

Deronia

400

Palezoik Tua

Siluria

Ordovisi

Kambria

570

Pre-Kambria

 

> 3500

 

 

 

 

 

Tektonik Kepingan

 

 1. Satu kepingan-kepingan menggelongsor melepasi satu kepingan yang lain di sepanjang garisan

 2. Dua kepingan bergerak berjauhan di antara satu sama lain

 3. Dua kepingan bergerak bersama dan satu menggelongsor ke bawah dan satu ke atas

 1. Kepingan Pasifik

 2. Kepingan Afrika 

 3. Kepingan India

 4. Kepingan Eurasia

 5. Kepingan Antartika

 6. Kepingan Amerika Utara dan Selatan

 7. Kepingan Nasca

 

 

 

 

Kaitan di antara Geologi , Sains Bumi dan Mekanik Tanah

 

 

 

Rajah 1

 

 

 

Rajah 2

 

 

 

Peranan Geologi Kejuruteraan Dalam Kerja Kerja Pembinaan   

 

        

 

 

 

| Lecture Notes | Bab 1: Pengenalan | Bab 2 | Bab 3 | Bab 4 | Bab 5 | Bab 6