ENGINEERING INNOVATION & EXHIBITION (EIE 2023) | FACULTY OF ENGINEERING
» ACTIVITIES » ENGINEERING INNOVATION & EXHIBITION (EIE 2023)

ACTIVITIES

Event Title
ENGINEERING INNOVATION & EXHIBITION (EIE 2023)
Date
21 Jun 2023 - 21 Jun 2023
Time
08.00 - 05.00
Location
Faculty of Engineering
Event Summary
Objektif utama program ini adalah meneruskan kolaborasi dan kerjasama dua hala di antara pihak industri dengan penyelidik di Fakulti berlandaskan kepada persefahaman yang telah terjalin dan perkembangan kesediaan teknologi untuk melangkah ke fasa pengkomersilan sekaligus membuka peluang kepada penjanaan pendapatan bagi Fakulti. Di samping itu program ini juga diadakan bertujuan untuk memberi peluang kepada penyelidik Fakulti Kejuruteraan untuk mempertandingkan hasil produk penyelidikan masing-masing sekaligus sebagai platfom untuk pertandingan inovasi peringkat antarabangsa iaitu iENA International Trade Fair, Ideas, Inventions, and New Products yang akan berlangsung pada Oktober 2023.

Updated:: 11/05/2023 [norliyana_karim]

MEDIA SHARING

FACULTY OF ENGINEERING
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696262
0397696262
0397694488
BWGKGA:06:35