NATIONAL CONVENTION OF AGRICULTURAL & FOOD ENGINEERING 2019 | FACULTY OF ENGINEERING
» ACTIVITIES » NATIONAL CONVENTION OF AGRICULTURAL & FOOD ENGINEERING 2019

ACTIVITIES

Event Title
NATIONAL CONVENTION OF AGRICULTURAL & FOOD ENGINEERING 2019
Date
21 Mar 2019 - 21 Mar 2019
Time
08.00 - 05.00
Location
Dewan Serbaguna MOA, Wisma Tani, Putrajaya
Event Summary
Pertumbuhan ekonomi dunia yang pesat dan proses globalisasi telah menjadikan persekitaran ekonomi lebih dinamik dan kompetitif. Situasi ini mewujudkan peluang dan cabaran kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sektor pertanian yang merangkumi industri agromakanan turut berdepan dengan cabaran dan memerlukan transformasi bagi meningkatkan sumbangannya dalam menyokong aspirasi negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Pemodenan pertanian berpacukan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D), teknologi dan inovasi merupakan pendekatan utama bagi menyokong proses transformasi industri agromakanan. Justeru, Persatuan Jurutera Pertanian Malaysia (MSAE) dengan ini mengambil inisiatif dengan menganjurkan Konvensyen Kebangsaaan Kejuruteraan Pertanian dan Makanan 2019. Konvensyen yang diadakan dapat menggabungkan ahli akademik, pengamal undang-undang, ahli industri serta individu dalam bidang kejuruteraan pertanian dan makanan di Malaysia bagi membincangkan teknologi terkini, keperluan dan masalah industri pertanian dan makanan, berkongsi amalan baik pertanian serta cadangan penambahbaikan undang-undang terutamanya untuk bidang kejuruteraan pertanian.

Updated:: 14/01/2019 [amirahsyahira]

MEDIA SHARING

FACULTY OF ENGINEERING
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696262
0397694488
C1596908192