Penyelidikan & Inovasi | FAKULTI KEJURUTERAAN
» PENYELIDIKAN » Dokumen Berkaitan Penyelidikan & JINM » Penyelidikan & Inovasi

Penyelidikan & Inovasi

Muat Turun

 

No.  Kategori  Nama Dokumen Kod Dokumen (ISO) Muat Turun
1 PANDUAN GLOSARI MyRA
 • Slaid Taklimat MyRA
 
2 TATACARA PENGISIAN PRIMS
 • Manual Sistem
 
 • Tatacara Pengisian Sistem PRIMS (Modul Penerbitan & LPPT)
 
 • Tatacara Pengisian Sistem PRIMS (Modul Geran)
 
3 PENGURUSAN ISO UPM (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)
 • Prosedur Pengurusan Penyelidikan & Inovasi
UPM/PU/PY/P001
 • Garis Panduan Pengurusan Penyelidikan & Inovasi Untuk Penyelidik
PU/PY/GP15/PENYELIDIK
 • Garis Panduan Pengurusan Penyelidikan & Inovasi Untuk Pusat Tanggungjawab (PTJ) (Pindaan Januari 2023)
PU/PY/GP16/PTJ
 • Garis Panduan Pengurusan Penyelidikan & Inovasi Untuk Pejabat TNCPI
PU/PY/GP17/PTNCPI
4 GERAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (GERAN PUTRA)
 • Garis Panduan Permohonan Geran Putra 2022 (Pindaan Ogos 2022)
   
 • Borang Permohonan Geran Putra
   
 • Borang Permohonan Matching Grant
   
 • Borang Permohonan Geran Putra Inisiatif Putra Berkumpulan (GP-IPB)
 
 • Concept Paper Form Geran Putra Inisiatif Putra Berkumpulan (GP-IPB)
 
 • Templat Curriculum Vitae
 
 • Borang Laporan Kemajuan Penyelidikan (LKP)
PU/PY/BR09/LKP
 • Borang Laporan Akhir Penyelidikan (LAP)
PU/PY/BR10/LAP
5 GERAN KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (KPT)
 • Garis Panduan FRGS 2022
 
 • Garis Panduan PRGS 2022
   
 • Garis Panduan TRGS 2022
   
 • Garis Panduan LRGS 2022
 
 • Sistem MyGRANTS : Panduan Pengisian Pelaporan
 
 • Tadbir Urus Dana Penyelidikan KPT Tahun 2022
 
 • Borang Pengesahan Pelajar Tajaan Luar
 
PENGURUSAN KEWANGAN GERAN PENYELIDIKAN   
 • Buku Panduan Pengurusan Kewangan Projek Penyelidikan
 
 • Borang Pengurusan Geran
PU/PY/BR39/URUSGERAN
 • Borang Pembelian Aset Penyelidikan (Penyelidikan / Inovasi)
 
 • Borang Dana Penerbitan Jurnal (terbaru kuatkuasa 15 Julai 2023)
 
 • Borang Permohonan Bayaran Suntingan Artikel Jurnal (DSAJ)
 
 • Borang Permohonan Inisiatif Penerbitan Berimpak Tinggi (IPBT)
 
 • Borang PK.7
 
 • Borang Permohonan Pembelian R.O
SOK/KEW/BR002/BUY
 • Borang Serahan Permohonan Pembelian (R.O / E-RO)
SOK/KEW/BR055/BUY
 • Borang Permohnan Bayaran Melalui Bank Deraf / Pindahan Bank 
SOK/KEW/BR037/BYR
 • Pelarasan Antara PTJ (Bagi Permohonan Perkhidmatan / Bekalan Secara Manual) 
SOK/KEW/BR045/HSL
 • Tuntutan Perjalanan dan Pelbagai Untuk Pelajar 
SOK/KEW/BR048/BYR
 • Borang Rekod Prestasi Syarikat (Kerja) 
SOK/KEW/BR004-A/BUY
 • Borang Kelulusan Bertugas Rasmi / Lawatan / Kursus 
SOK/KEW/BR009/BYR
 • Borang Pendaftaran Tender / Sebut Harga
SOK/KEW/BR003/BUY
7 PEMBANTU / PENOLONG PENYELIDIK (RA)
 • Garis Panduan Pelantikan Penolong Penyelidik / Pembantu Penyelidik
   
 • Carta Aliran Proses Permohonan Jawatan Penolong Penyelidik dan Pembantu Penyelidik (Pentadbiran Penyelidikan) 
   
 • Flow Chart of Application Process for Appointment As Assistant Researcher and Research Assistant (Research Administration)
   
 • Borang Permohonan Pembantu / Penolong Penyelidik 
PU/PY/BR44/PERSONELR&D   
 • Carta Aliran Proses Pembayaran Gaji RA
   
 • Payroll Process Flow Chart of Assistant Researcher and Research Assistant (Research Administration)
   
 • Penyata Kehadiran Pembantu Penyelidik
SOK/KEW/BR026/BYR   
 8 ENUMERATOR
 • Garis Panduan Pengambilan Enumerator
 
 • Pemberitahuan Mengenai Pelaksanaan Garis Panduan Pengambilan dan Kadar Bayaran
 
 • Borang Permohonan Enumerator
 
 • Borang Senarai Semak Permohonan Enumerator
 
 • Borang Tuntutan Bayaran Khidmat Enumerator 
 
 9    

SKBL (SEMINAR / KONFERENSI / BENGKEL / LAWATAN KE LUAR NEGARA)

 • Garis Panduan Permohonan SKBL
   
 • Borang Menghadiri Seminar / Konferensi / Bengkel / Lawatan ke Luar Negara
PU/PY/BR30/SKBL
 • Borang Laporan Perjalanan Ke Luar Negara
PU/PY/BR31/LAPORANSKBL
10 TEMPLAT DOKUMEN PERJANJIAN PENYELIDIKAN (RMC)
 • Pelbagai dokumen (Templat MOA, Borang Permohonan NDA dan lain-lain yang berkaitan)
 

Kemaskini:: 07/08/2023 [norliyana_karim]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI KEJURUTERAAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696262
0397694488
SWMIKAM~