Advanced Lightning And Power Energy Research (ALPER) | FAKULTI KEJURUTERAAN
» PENYELIDIKAN » Pusat Penyelidikan » Advanced Lightning and Power energy Research (ALPER)

Advanced Lightning and Power energy Research (ALPER)

ADVANCED LIGHTNING, POWER AND ENERGY RESEARCH (ALPER)

 

PENGENALAN

 

Advanced Lightning, Power and Energy Research (ALPER) sebelum ini berada di bawah dua RCoE berbeza; Centre for Electromagnetic and Lightning Protection (CELP) dan Centre for Advanced Power and Energy (CAPER). Penggabungan kedua-dua RCoE ini telah dipersetujui dan disahkan oleh Senat pada 18 September 2018 untuk menambahkan keterlihatan dan kekuatan penyelidikan masing-masing. Penyelidikan ALPER difokuskan kepada dua; i) perlindungan kilat dan voltan tinggi, dan ii) kuasa dan tenaga termasuk tenaga boleh diperbaharui di mana kedua-duanya sebelum ini adalah di bawah CELP dan CAPER.

 

CELP ditubuhkan bertujuan untuk penyelidikan dan promosi keselamatan dan perlindungan kilat. Pada awal penubuhan CELP, objektif utamanya adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan dan perlindungan kilat di kalangan negara-negara Asia Selatan dan negara-negara sedang membangun. Ia ditubuhkan dengan usahasama saintis dari Amerika Syarikat, Colombia, Mexico, Sweden, Sri Lanka, Malaysia, India, Bangladesh dan UAE. Dengan sokongan dan usaha tidak ternilai oleh para saintis yang memegang jawatan sebagai Ahli Jawatankuasa Penasihat CELP, CELP kini berkembang sebagai salah sebuah institusi terkemuka di dunia dalam mempromosikan kaedah dan teknik yang terbukti secara saintifik dalam penyelidikan, pendidikan dan aplikasi kilat dalam bidang berkaitan.

 

CAPER telah ditubuhkan pada tahun 2012 untuk membangunkan dan menjadi barisan hadapan dalam penyelidikan dan pembangunan mengenai sistem kuasa supaya sistem kuasa elektrik yang sedia ada dan yang akan dibangunkan di Malaysia akan beroperasi secara optimum dan ekonomi (tiada bahan buangan). Pada dasarnya, ia akan menjadi pusat sehenti bagi masalah sistem kuasa elektrik. Pada masa ini, sistem kuasa elektrik dikehendaki beroperasi dalam had kestabilan kritikal hasil daripada pengenalan kepada pendekatan penyahkawalseliaan (deregulation) sistem kuasa elektrik dan grid pintar. Dengan peningkatan permintaan kuasa dan kebimbangan terhadap penggunaan bahan api fosil dalam operasi penjana konvensional, paradigma baru penjanaan tenaga elektrik secara komersial dan teknikal di seluruh dunia menjadi lebih penting khususnya tenaga boleh diperbaharui. Oleh yang demikian, kajian yang berterusan dan terperinci perlu dijalankan untuk memastikan bekalan elektrik yang sedia ada berada dalam keadaan selamat. Pusat penyelidikan ini mampu menjana harta intelek dalam bidang kejuruteraan elektrik kuasa dan penjanaan pendapatan berterusan melalui kursus-kursus jangka pendek yang akan ditawarkan, program pembangunan yang berterusan dalam pengurusan tenaga elektrik yang cekap, aktiviti perundingan dan sewaan peralatan berprestasi tinggi.

 

VISI

 

  • Untuk menjadi hab global yang khusus untuk penyelidikan, kejuruteraan, pendidikan dan promosi kesedaran awam dalam Fizik kilat, teknologi perlindungan dan kaedah keselamatan.
  • Untuk menjadi pemimpin dalam bidang kuasa dan tenaga maju termasuk Sistem Kuasa, Tenaga Diperbaharui, Kuasa Elektronik dan Pemacu..

 

MISI

 

  • Untuk mencapai matlamat yang berwawasan dengan menjalankan penyelidikan kilat dan bidang berkaitan dengan tahap kualiti dan standard yang tinggi, memberi nasihat, arahan dan garis panduan yang mematuhi piawaian dan kod amalan, dan mendidik orang ramai dalam kaedah dan teknik keselamatan kilat yang terbukti secara saintifik dan beretika.
  • Memperbaiki dan meningkatkan kaedah dalam memahami tenaga kuasa.
  • Membangunkan generasi baru dalam bentuk teori, algoritma, dan sistem, yang membantu memberikan impak kepada kuasa dan tenaga mampan.

 

BIDANG PENYELIDIKAN

 

  1. Perlindungan kilat
  2. Kejuruteraan voltan tinggi
  • Sistem kuasa
  1. Tenaga
  2. Tenaga boleh diperbaharui

 

STAF

 

Bil

Nama

Emel

1

Prof. Madya Dr. Jasronita Jasni

jas@upm.edu.my

2

Prof. Ir. Dr. Mohd Zainal Abidin Ab Kadir

mzk@upm.edu.my

3

Dr. Norhafiz Azis

norhafiz@upm.edu.my

4

Dr. Wan Fatinhamamah Wan Ahmad

wfwanahmad@upm.edu.my

5

Prof. Madya Dr. Hashim Hizam

hhizam@upm.edu.my

6

Prof. Madya Dr. Mohd. Amran Mohd. Radzi

amranmr@upm.edu.my

7

Prof. Madya Ir. Dr. Mohammad Lutfi Othman

lutfi@upm.edu.my

8

Prof. Madya Dr. Noor Izzri Abd. Wahab

izzri@upm.edu.my

9

Dr. Nashiren Farzilah Mailah

nashiren@upm.edu.my

10

Prof. Dr. Ishak Aris

ishak_ar@upm.edu.my

11

Ir. Dr. Mohammad Effendy Ya’acob

m_effendy@upm.edu.my

 

PENYELIDIK UTAMA

 

Bil.

Nama

1

MOHD AMRAN BIN MOHD RADZI

2

HASHIM BIN HIZAM

3

WAN FATINHAMAMAH WAN AHMAD

4

ISHAK ARIS

5

NOOR IZZRI ABDUL WAHAB

6

MOHAMMAD LUTFI BIN OTHMAN

7

NORHAFIZ BIN AZIS

8

MOHD ZAINAL ABIDIN AB KADIR

9

NASHIREN FARZILAH MAILAH

10

JASRONITA BINTI JASNI

 

KEMUDAHAN PENYELIDIKAN

 

Bil

Peralatan

1

High voltage and high current generator

2

Electromagnetic transient software – CST, ATP/EMTP, PSCAD/EMTDC, DigSilent

3

RF EMF measurement systems

4

High Speed Camera

5

Thermal Imager

6

Oil Tester (Transformer)

7

Solar power plant, Wind turbine

8

AC Programmable AC power supply

9

Transformer and load

10

DC simulator, Solar simulator

11

Machines

12

PCB (power electronics)

13

Measurement tools – PQ analyser, high performance oscilloscopes, special probes

14

Partial discharge detector

15

Breakdown tester

16

Ansys software

17

GCW20 COMBINATION WAVE GENERATOR

 

Bil

Makmal

1

Electrical and Electronic Technology Laboratory

2

Microelectronic and Nanoelectronic Laboratory

3

Control and Automation Laboratory

4

Microprocessor Laboratory

5

PCB and Robotic Laboratory

6

Power Electronics Laboratory

7

Electrical Power Laboratory

8

High Voltage Laboratory

9

IC Design Laboratory

10

Modelling and Simulation Laboratory


SENARAI GERAN AKTIF

 

Bil

Ketua Projek

Tajuk Projek

Tarikh Mula

Tarikh Tamat

Penaja

Kategori Penaja

Jenis Geran

Jumlah Diluluskan

(RM)

1

Mohd Amran Bin Mohd Radzi

Development of Single-Stage Dual Functioned Converter for Transparent Photovoltaic Application

01-Dec-16

01-Dec-18

UPM

University

Geran Putra

500,000.00

2

Hashim Bin Hizam

Effect of lightning induced transient on hybrid PV Wind System

2017

2018

UPM

University

Geran Putra IPS

20,000.00

3

Mohammad Lutfi Bin Othman

Adaptive Fault Detection Development For Reliable Transmission Line Protection Using WANFIS

04-Dec-17

04-Dec-19

UPM

University

Geran Putra

17,000.00

4

Mohammad Lutfi Bin Othman

Development of Adaptive Distance Protection Scheme During Power Swing in Compensated Lines Using Data Mining Strategy

01-Apr-17

01-Apr-19

UPM

University

Geran Putra IPS

20,000.00

5

Jasronita Binti Jasni

Assessment of the Electromagnetic Field and Induced Voltage on Power Line Due to Lightning Strikes to Nearby Tall Structure

01-Dec-17

30-Nov-19

UPM

University

Geran Putra Berimpak

100,000.00

6

Norhafiz Bin Azis

Development of Transformer Winding Deformation Model Based on Frequency Response Analysis

01-Nov-17

31-Oct-19

UPM

University

Geran Putra Berimpak

150,000.00

7

Jasronita Binti Jasni

Investigation on the induced voltage and electromagnetic field effect on power line due to lightning strike to a tall structure

15-Aug-17

14-Aug-19

MoE

University

FRGS

97,200.00

8

Jasronita Binti Jasni

New Corona Collector To Collect Atmospheric Electric Field For Realisation Of New Renerable Energy

01-Oct-16

30-Sep-18

UPM

University

Geran Putra

20,000.00

9

Norhafiz Bin Azis

Investigation On The Electrical Performances of Nano Filled Palm Oil and Coconut Oil

01-Oct-16

30-Sep-18

UPM

University

Geran Putra IPS

20,000.00

10

Jasronita Binti Jasni

Fundamental Aspects Of Distribution Power Transformer Condition Assessment And Risk Management

01-Aug-16

31-Jul-18

MoE

National

FRGS

96,000.00

11

Norhafiz Bin Azis

Development of Palm and Kenaf Fibre Based Insulation Paper for Power Transformers Applications

2016

2018

UPM

University

Geran Putra IPS

20,000.00

12

Mohd Zainal Abidin Ab Kadir

Global Lightning Network Sensor for Lightning
Research

2009

2019

WSI Corporation USA

Industry / International

WSI Corporation USA

927,500.00

13

Mohammad Lutfi Bin Othman

Development of Electrical Safety Model

Jun-18

Dec-18

UPM

University

Geran Putra

40,000.00

14

Mohd Zainal Abidin Ab Kadir

Evaluation of the induced voltage and
electromagnetic field effect on power
line due to lightning strike to a tall
structure

2017

2019

MOHE

National

FRGS

103,032.00

15

Mohd Zainal Abidin Ab Kadir

Assessment of the electromagnetic field
and induced voltage on power line due
to lightning strikes to nearby tall
structure

2018

2019

UPM

University

Geran Putra Berimpak

100,000.00

16

Wan Fatinhamamah Wan Ahmad

Designing an HPM Generator-Antenna System to Tackle the IEMI Issues

15-Dec-17

15-Dec-19

UPM

University

Geran Putra

50,000.00

17

Noor Izzri Abdul Wahab

Hydrokinetic Crude Energy
Stabilizer

2013

2018

JKR

National / Industry

 

234,000.00

18

Noor Izzri Abdul Wahab

Development of TRIZ based
forecasting model to achieve reliable
future power systems: Forecasting
Smart Grid’s future developments and
opening venues for breakthrough
research and innovation

2018

2020

UPM

University

GPB

150,000.00

19

Nashiren Farzilah Mailah

Design and Development of Bidirectional Multilevel Power Converter for Energy Conversion System

02-Apr-18

02-Apr-20

UPM

University

Geran Putra

50,000.00

20

Nashiren Farzilah Mailah

Development of Integrated Multilevel Matrix Converter for Solar Photovoltaic Energy Conversion

15-Nov-17

15-Nov-19

UPM

University

Geran Putra IPS

25,000.00

21

Nashiren Farzilah Mailah

A New Smart Meter Model with Integrated Portable Communication

01-Aug-16

30-Jun-18

UPM

University

Geran Putra IPS

25,000.00

22

Ishak Aris

Design and Fabrication of
a converter system for preheating
vehicle catalytic
converter to reduce the
harmful gases emission
during early stage of fuel
combustion

01-Apr-16

01-Apr-18

UPM

University

Geran Putra IPS

20,000.00

 

SENARAI PENERBITAN 2018

 

Jurnal

Bil

Penulis

Tajuk

Jurnal

Vol.

Isu

M/S Mula

M/S Tamat

ISSN / ISBN

Tier

1

Rawi I.M., Abidin Ab Kadir M.Z., Gomes C., Azis N.

A case study on 500 kV line performance related to lightning in Malaysia

IEEE Transactions on Power Delivery

33

5

2180

2186

08858977

Q1

2

Zerin I., Aris I.B., Mailah N.F.B.

A critical review of induction heating system (IHS) technology and its applications

Journal of Computational and Theoretical Nanoscience

15

4

1095

1105

15461955

Q2

3

Hoon Y., Mohd Radzi M.A., Hassan M.K., Mailah N.F.

A Dual-Function Instantaneous Power Theory for Operation of Three-Level Neutral-Point-Clamped Inverter-Based Shunt Active Power Filter

Energies

11

6

 

 

19961073

Q2

4

Yahaya M.S., Azis N., Selva A.M., Kadir M.Z.A.A., Jasni J., Kadim E.J., Hairi M.H., Ghazali Y.Z.Y.

A maintenance cost study of transformers based on markov model utilizing frequency of transition approach

Energies

11

8

 

 

19961073

Q2

5

Alyozbaky O.S., Ab-Kadir M.Z.A., Izadi M., Gomes C., Azis N., Isa M.

A new approach of core structure model for 3-phase distribution transformer

International Transactions on Electrical Energy Systems

28

8

 

 

20507038

Q3

6

Alkhafaji F.S.M., Hasan W.Z.W., Isa M.M., Sulaiman N.

A novel method for tuning PID controller

Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering

10

 

33

38

21801843

 

7

Warid W., Hizam H., Mariun N., Abdul Wahab N.I.

A novel quasi-oppositional modified Jaya algorithm for multi-objective optimal power flow solution

Applied Soft Computing Journal

65

 

360

373

15684946

Q1

8

Al-Ogaili A.S., Aris I., Othman M.L.B., Hoon Y., Isa D., Azis N.B., Abbas H.F.

A review of different control methods in power electronic

Journal of Engineering and Applied Sciences

13

Special Issue 1

2242

2253

1816949X

 

9

Tariq W., Othman M.L., Wahab N.I.A., Ebrahim M.

A review on ESCO’s challenges and project management as a solving tool

Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science

12

1

269

274

25024752

 

10

Mohamad N.A., Azis N., Jasni J., Kadir M.Z.A.A., Yunus R., Yaakub Z.

Ageing study of palm oil and coconut oil in the presence of insulation paper for transformers application

Materials

11

4

 

 

19961944

Q2

11

Ahmadipour M., Hizam H., Lutfi Othman M., Mohd Radzi M.A.

An anti-islanding protection technique using a wavelet packet transform and a probabilistic neural network

Energies

11

10

 

 

19961073

 

12

Saupi A.F.M., Mailah N.F., Radzi M.A.M., Mohamad K.B., Ahmad S.Z., Soh A.C.

An illustrated guide to estimation ofwater velocity in unregulated river for hydrokinetic performance analysis studies in East Malaysia

Water (Switzerland)

10

10

 

 

20734441

Q2

13

Sarhan A., Hizam H., Mariun N., Ya'acob M.E.

An improved numerical optimization algorithm for sizing and configuration of standalone photo-voltaic system components in Yemen

Renewable Energy

 

 

 

 

09601481

Q1

14

Selva A.M., Azis N., Yahaya M.S., Ab Kadir M.Z.A., Jasni J., Ghazali Y.Z.Y., Talib M.A.

Application of markov model to estimate individual condition parameters for transformers

Energies

11

8

 

 

19961073

Q2

15

Dallal Bashi O.I., Wan Hasan W.Z., Azis N., Shafie S., Wagatsuma H.

Autonomous quadcopter altitude for measuring risky gases in hazard area

Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering

10

2-5

31

34

21801843

 

16

Sabri Y.H., Wan. Hasan W.Z., Shafie S., Radzi M.A.M., Sabry A.H.

Daily harvested energy of cadmium telluride thin film photovoltaic

Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science

11

1

18

26

25024752

 

17

Al-Ogaili A.S., Aris I., Othman M.L., Azis N., Isa D., Hoon Y.

Design and experimental results of universal electric vehicle charger using DSP

Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control)

16

4

1435

1444

16936930

 

18

Roslan N., Ya'acob M.E., Radzi M.A.M., Hashimoto Y., Jamaludin D., Chen G.

Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) greenhouse shading: New insights for solar radiation manipulation

Renewable and Sustainable Energy Reviews

92

 

171

186

13640321

Q1

19

Othman M.M., Salim M.A.I., Musirin I., Salim N.A., Othman M.L.

Dynamic economic dispatch assessment using particle swarm optimization technique

Bulletin of Electrical Engineering and Informatics

7

3

458

464

20893191

 

20

Yahaya M.S., Azis N., Selva A.M., Kadir M.Z.A.A., Jasni J., Hairi M.H., Ghazali Y.Z., Talib M.A.

Effect of pre-determined maintenance repair rates on the health index state distribution and performance condition curve based on the Markov Prediction Model for sustainable transformers asset management strategies

Sustainability (Switzerland)

10

10

 

 

20711050

Q3

21

Sabow A.B., Goh Y.M., Zulkifli I., Ab Kadir M.Z., Kaka U., Adeyemi K.D., Abubakar A.A., Imlan J.C., Ebrahimi M., Sazili A.Q.

Electroencephalographic and blood parameters changes in anaesthetised goats subjected to slaughter without stunning and slaughter following different electrical stunning methods

Animal Production Science

 

 

 

 

18360939

Q1

22

Sabry R.Z., Gomes C., Izadi M., Ab Kadir M.Z.A., Hizam H., Jasni J.

Experimental investigation on breakdown characteristics of sand, bentonite and their mixes

Journal of Electrostatics

93

 

79

84

03043886

Q3

23

Quiroz J.C., Mariun N., Mehrjou M.R., Izadi M., Misron N., Mohd Radzi M.A.

Fault detection of broken rotor bar in LS-PMSM using random forests

Measurement: Journal of the International Measurement Confederation

116

 

273

280

02632241

Q1

24

Emmanuel O., Othman M.L., Hizam H., Othman M.M., Elhad A.E., Okeke C.A., Nwagbara S.O.

Faults signature extraction in wind farm integrated transmission line topology

Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science

12

1

246

253

25024752

 

25

Sabry A.H., Hasan W.Z.W., Ab Kadir M.Z.A., Radzi M.A.M., Shafie S.

Field data-based mathematical modeling by Bode equations and vector fitting algorithm for renewable energy applications

PLoS ONE

13

1

 

 

19326203

Q1

26

Hussein A.F., Arunkumar N., Gomes C., Alzubaidi A.K., Habash Q.A., Santamaria-Granados L., Mendoza-Moreno J.F., Ramirez-Gonzalez G.

Focal and non-focal epilepsy localization: A review

IEEE Access

6

 

49306

49324

21693536

 

27

Veerasamy V., Abdul Wahab N.I., Ramachandran R., Mansoor M., Thirumeni M., Othman M.L.

High impedance fault detection in medium voltage distribution network using discrete wavelet transform and adaptive neuro-fuzzy inference system

Energies

11

12

 

 

19961073

Q2

28

Mohamed S.E.G., Jasni J., Mohd Radzi M.A., Hizam H.

Implementation of the power transistorassisted Sen transformer in steady-state load flow analysis

IET Generation, Transmission and Distribution

12

18

4182

4193

17518687

Q2

29

Murthy A.S., Azis N., Al-Ameri S., Yousof M.F.M., Jasni J., Talib M.A.

Investigation of the effect of winding clamping structure on frequency response signature of 11 kV distribution transformer

Energies

11

9

 

 

19961073

Q2

30

Ahmadipour M., Hizam H., Othman M.L., Radzi M.A.

Islanding detection method using ridgelet probabilistic neural network in distributed generation

Neurocomputing

329

 

188

209

09252312

Q1

31

Ahmadipour M., Hizam H., Othman M.L., Radzi M.A.M., Murthy A.S.

Islanding detection technique using Slantlet Transform and Ridgelet Probabilistic Neural Network in grid-connected photovoltaic system

Applied Energy

231

 

645

659

03062619

Q1

32

Parnianifard A., Azfanizam A.S., Ariffin M.K.A., Ismail M.I.S., Maghami M.R., Gomes C.

Kriging and Latin hypercube sampling assisted simulation optimization in optimal design of PID controller for speed control of DC motor

Journal of Computational and Theoretical Nanoscience

15

5

1471

1479

15461955

 

33

Katim N.I.A., Ishak M.T., Amin N.A.M., Hamid M.H.A., Ahmad K.A., Azis N.

Lightning Breakdown Voltage Evaluation of Palm Oil and Coconut Oil as Transformer Oil under Quasi-Uniform Field Conditions

Energies

11

10

 

 

19961073

 

34

Ahmad N.I., Ab-Kadir M.Z.A., Izadi M., Azis N., Radzi M.A.M., Zaini N.H., Nasir M.S.M.

Lightning protection on photovoltaic systems: A review on current and recommended practices

Renewable and Sustainable Energy Reviews

82

 

1611

1619

13640321

Q1

35

Aris I.B., Yusof S.M.M., Mousavi S.N., Ali H.H., Sahbudin R.K.Z.

Low cost wireless EEG system for medical and non-medical applications

IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems

138

2

90

93

03854221

Q4

36

Sabry Y.H., Hasan W.Z.W., Sabry A.H., Kadir M.Z.A.A., Radzi M.A.M., Shafie S.

Measurement-based modeling of a semitransparent CdTe Thin-Film PV Module Based on a Custom Neural Network

IEEE Access

6

 

34934

34947

21693536

Q1

37

Salim N.A., Othman M.M., Jasni J., Musirin I., Serwan M.S.

Modeling and evaluating the customer interruption cost due to dynamic electrical power and energy failure

International Journal of Electrical Power and Energy Systems

103

 

603

610

01420615

Q1

38

Hoon Y., Radzi M.A.M., Hassan M.K., Mailah N.F.

Operation of Three-Level Inverter-Based Shunt Active Power Filter under Nonideal Grid Voltage Conditions with Dual Fundamental Component Extraction

IEEE Transactions on Power Electronics

33

9

7558

7570

08858993

Q1

39

Raof N.A., Yunus R., Rashid U., Azis N., Yaakub Z.

Palm-based neopentyl glycol diester: A potential green insulating oil

Protein and Peptide Letters

25

2

171

179

9298665

Q4

40

Ali N.H., Ali B.M., Othman M.L., Abdel-Latif K.M.

Performance of communication networks for Integrity protection systems based on travelling wave with IEC 61850

International Journal of Electrical Power and Energy Systems

95

 

664

675

01420615

Q1

41

Zainuri M.A.A.M., Radzi M.A.M., Soh A.C., Mariun N., Rahim N.A., Teh J., Lai C.-M.

Photovoltaic integrated shunt active power filter with simpler ADALINE algorithm for current harmonic extraction

Energies

11

5

 

 

19961073

Q2

42

Mohamad N.A., Azis N., Jasni J., Kadir M.Z.A.A., Yunus R., Yaakub Z.

Physiochemical and electrical properties of refined, bleached and deodorized palm oil under high temperature ageing for application in transformers

Energies

11

6

 

 

19961073

Q2

43

Hoon Y., Radzi M.A.M.

PLL-less three-phase four-wire SAPF with STF-dq0 technique for harmonics mitigation under distorted supply voltage and unbalanced load conditions

Energies

11

8

 

 

19961073

Q2

44

Salihu S.M., Misron N., Othman M.L., Hanamoto T.

Power density evaluation of a novel double-stator magnetic geared permanent magnet generator

Progress In Electromagnetics Research B

80

 

19

36

19376472

 

45

Thien Y.V., Azis N., Jasni J., Kadir M.Z.A.A., Yunus R., Jamil M.K.M., Yaakub Z.

Pre-breakdown streamer propagation and breakdown characteristics of refined bleached and deodorized palm oil under lightning impulse voltage

IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation

25

5

1614

1620

10709878

Q2

46

Othman M.M., Musirin I., Rosli A.M.M., Othman M.L.

Reliability-based Phasor Measurement Unit with outage of transmission lines

International Journal of Engineering and Technology(UAE)

7

3

163

167

2227524X

 

47

Behrooz F., Mariun N., Marhaban M.H., Radzi M.A.M., Ramli A.R.

Review of control techniques for HVAC systems-nonlinearity approaches based on fuzzy cognitive maps

Energies

11

3

 

 

19961073

 

48

Alkubaisi Y., Hasan W.Z.W., Mohd Noor S.B., Ab Kadir M.Z.A., Sabry A.H.

Review of gravitational electric energy and application perspectives on modern buildings

Journal of Computational and Theoretical Nanoscience

15

4

1081

1089

15461955

Q3

49

Abdulhamed A.J., Adam N.M., Ab-Kadir M.Z.A., Hairuddin A.A.

Review of solar parabolic-trough collector geometrical and thermal analyses, performance, and applications

Renewable and Sustainable Energy Reviews

91

 

822

831

13640321

Q1

50

Alkhafaji F.S.M., Hasan W.Z.W., Isa M.M., Sulaiman N.

Robotic controller: ASIC versus FPGA - A review

Journal of Computational and Theoretical Nanoscience

15

1

1

25

15461955

 

51

Tariq W., Lutfi Othman M., Wahab N.I.A., Akhtar S.

Smart monitoring and controlling of frequency deviation by using MATLAB GUI and ARDUINO DAQ card

Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science

11

1

224

232

25024752

 

52

A. D., Usman, S. M., Sulieman, E. E.,  Agbon and W. F., Wan Ahmad

Throughput Efficient AODV for Improving QoS Routing in Energy Aware Mobile Adhoc Network

Covenant Journal of Informatics and Communication Technology (CJICT), Vol. 6, No. 1, pp. 31-43, June 2018

6

1

 

 

2354-3507

 

53

Kadim E.J., Azis N., Jasni J., Ahmad S.A., Talib M.A.

Transformers health index assessment based on neural-fuzzy network

Energies

11

4

 

 

19961073

Q2

54

Aliteh N.A., Misron N., Aris I., Sidek R.M., Tashiro K., Wakiwaka H.

Triple flat-type inductive-based oil palm fruit maturity sensor

Sensors (Switzerland)

18

8

 

 

14248220

Q1

55

Sabry A.H., Hasan W.Z.W., Ab. Kadir M.Z.A., Radzi M.A.M., Shafie S.

Wireless monitoring prototype for photovoltaic parameters

Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science

11

1

9

17

25024752

 

 

 

 

Prosiding

Bil

Penulis

Tajuk

Nama Prosiding

Vol

Isu

M/S Mula

M/S Tamat

ISSN / ISBN

1

Mohamad A.S., Radzi M.A.M., Mailah N.F., Othman M.L.

A cascaded multilevel inverter topology with only one bidirectional conducting switch

2017 IEEE International Conference on Smart Instrumentation, Measurement and Applications, ICSIMA 2017

2017-November

 

1

5

9781538639603

2

Warid W., Hizam H., Mariun N., Abdul Wahab N.I.

A novel quasi-oppositional jaya algorithm for optimal power flow solution

2018 International Conference on Computing Sciences and Engineering, ICCSE 2018 - Proceedings

 

 

1

5

9781538646809

3

Lai W.L., Wan Ahmad W.F.H., Jasni J., Ab Kadir M.Z.A.

A review on the usage of Zeolite, Perlite and Vermiculite as natural enhancement materials for grounding system installations

IEEE Student Conference on Research and Development: Inspiring Technology for Humanity, SCOReD 2017 - Proceedings

2018-January

 

338

343

9781538621264

4

Mohamad A.S., Radzi M.A.M., Mailah N.F., Othman M.L.

Analysis of switches blocking voltages in a voltage taps based cascaded multilevel inverter topology

2017 IEEE Conference on Energy Conversion, CENCON 2017

2018-January

 

27

31

9781538639344

5

Ya'Acob M.E., Ideris M.M., Latiff N.A., Iskandar A.N.

Conceptual design of an integrated PV catchment storage system for rainwater harvesting

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science

146

1

 

 

17551307

6

Ruzaimi Ariffin M., Shafie S., Hassan W.Z.W., Azis N., Effendy Ya'Acob M.

Conceptual design of hybrid photovoltaic-thermoelectric generator (PV/TEG) for Automated Greenhouse system

IEEE Student Conference on Research and Development: Inspiring Technology for Humanity, SCOReD 2017 - Proceedings

2018-January

 

309

314

9781538621264

7

Sabri Y.H., Wan Hasan W.Z.W., Shafie S., Radzi M.A.M., Sabry A.H.

Daily real-time monitoring of the PV thin film modules for analysis and system modeling

2017 IEEE International Conference on Smart Instrumentation, Measurement and Applications, ICSIMA 2017

2017-November

 

1

6

9781538639603

8

Hamamah F., Ahmad W.F.H.W., Gomes C., Isa M.M., Homam M.J.

High power microwave devices: Development since 1880

Asia-Pacific Microwave Conference Proceedings, APMC

 

 

825

828

9781538606407

9

Sabry A.H., Hasana W.Z.W., Kadir M.Z.A.A., Radzi M.A.M., Shafie S.

Low cost wireless sensor monitoring system for photovoltaic (PV) array parameters

2017 IEEE International Conference on Smart Instrumentation, Measurement and Applications, ICSIMA 2017

2017-November

 

1

6

9781538639603

10

Abulifa A.A., Raja Ahmad R.K., Che Soh A., Radzi M.A.M., Hassan M.K.

Modelling and simulation of battery electric vehicle by using MATLAB-Simulink

IEEE Student Conference on Research and Development: Inspiring Technology for Humanity, SCOReD 2017 - Proceedings

2018-January

 

383

387

9781538621264

11

Othman N.F., Mat Su A.S., Ya'Acob M.E.

Promising Potentials of Agrivoltaic Systems for the Development of Malaysia Green Economy

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science

146

1

 

 

17551307

12

Alkubaisi Y., Hasan W.Z.W., Noor S.B.M., Azis N., AbKadir M.Z.A., Sabry A.H.

Prototype analyses of automated dropper system for electric power generation

2018 Advances in Science and Engineering Technology International Conferences, ASET 2018

 

 

1

5

9781538623992

13

Ismail B., Naain M.M., Wahab N.I.A., Shaberon N.S.M., Awalin L.J., Alhamrouni I.

Voltage stability indices studies on optimal location of wind farm in distribution network

2017 IEEE Conference on Energy Conversion, CENCON 2017

2018-January

 

111

116

9781538639344

14

Wan Ahmad W.F.H., Hamzah N.H., Jasni J., Ab-Kadir M.Z.A., Gomes C.

A study on bentonite and kenaf properties for grounding purposes

34th International Conference on Lightning Protection, ICLP 2018

 

 

 

 

9781538666357

15

Mohammed Z., Hizam H., Gomes C.

Analysis of lightning transient effects on hybrid renewable energy sources

34th International Conference on Lightning Protection, ICLP 2018

 

 

 

 

9781538666357

16

Syakura A.R., Ab Kadir M.Z.A., Gomes C., Elistina A.B., Cooper M.A.

Comparative study on lightning fatality rate in Malaysia between 2008 and 2017

34th International Conference on Lightning Protection, ICLP 2018

 

 

 

 

9781538666357

17

Gomes A., Ab Kadir M.Z.A., Gomes C., Khurshid Z.M.

Development of a portable type i to III lightning surge protective device for compact structures

35th International Conference on Lightning Protection, ICLP 2018

 

 

 

 

9781538666357

18

Jamaludin F.A., Ab-Kadir M.Z.A., Izadi M., Azis N., Jasni J., Rahman M.S.A., Osman M.

Effect of RTV coating material on electric field distribution and voltage profiles on polymer insulator under lightning impulse

34th International Conference on Lightning Protection, ICLP 2018

 

 

 

 

9781538666357

19

Gomes A., Lim E.Y., Islam T., Parida M.T., Choo A.C.Y., Juliana A.H., Gomes C., Gomes A.E., Kadir M.Z.A.A.

Impulse flashover characteristics of oil palm trunk (OPT) veneer plywood

34th International Conference on Lightning Protection, ICLP 2018

 

 

 

 

9781538666357

20

Hajikhani M., Izadi M., Kadir M.Z.A.A.

Influence of hiring, selection process and safety training on lightning safety performance in Iranian manufacturing companies

34th International Conference on Lightning Protection, ICLP 2018

 

 

 

 

9781538666357

21

Fallah S.N., Gomes C., Izadi M., Kadir M.Z.A.A., Ahmed R.J., Jasni J.B.

Minimum separation between lightning protection system and non-integrated metallic structures

34th International Conference on Lightning Protection, ICLP 2018

 

 

 

 

9781538666357

22

Izadi M., Rahman F.A., Abidin Ab Kadir M.Z., Jasni J., Ab Rahman M.S.

On the behaviour of polymer insulator with deposited moss on the surface against lightning in polluted air condition

34th International Conference on Lightning Protection, ICLP 2018

 

 

 

 

9781538666357

23

Zaini N.H., Ab-Kadir M.Z.A., Radzi M.A.M., Izadi M., Ahmad N.I., Azis N., Nasir M.S.M.

On the effect of surge protection devices (SPDs) placement for grid-connected solar PV farm

34th International Conference on Lightning Protection, ICLP 2018

 

 

 

 

9781538666357

24

Wan Ahmad W.F.H., Lai W.L., Jasni J., Ab-Kadir M.Z.A.

Variations of soil resistivity values due to grounding system installations with natural enhancement material mixtures

34th International Conference on Lightning Protection, ICLP 2018

 

 

 

 

9781538666357

25

F., Hamamah, W. F. H., Wan Ahmad, C., Gomes, M., Mohd. Isa, and M. J., Homam

High Power Microwave Devices- Development Since 1880

 Proceedings of the 2017 Asia Pacific Microwave Conference (APMC 2017), Kuala Lumpur, MALAYSIA, pp. 825-828, 13-16 Nov 2017, Electronic ISBN: 978-1-5386-0640-7, USB ISBN: 978-1-5386-0639-1, Print on Demand (PoD) ISBN: 978-1-5386-0641-4, Digital Object Identifier: 10.1109/APMC.2017.8251576. (refereed and indexed in IEEE Xplore on 11 Jan 2018, SCOPUS in 2018)

 

 

 

 

 

26

Z., Abdulkareem, W. F. H., Wan Ahmad, J., Jasni, and N. I., Abdul Wahab

Optimal Location and Suitable Size of Distributed Generations by Employing Grouping Artificial Intelligence Algorithms

2018 Malaysian High Voltage Network (MyHVnet) Colloquium, UPM, Serdang, MALAYSIA, 8 Feb 2018, MyHVnet Newsletter, No. 3, pp. 60, Jan 2018, ISSN 2462-1994.

 

3

 

 

2462-1994

27

W. F. H., Wan Ahmad, Y. J., Voon, J., Jasni, M. Z. A., Ab-Kadir, and C., Gomes

Performance of Bentonite, Fly Ash and Wood Ash Mixtures as Grounding Enhancement Materials

Proceedings of the 2018 IEEE International Conference on Power and Energy (PECon 2018), Kuala Lumpur, MALAYSIA, 3-4 Dec 2018

 

 

 

 

 

28

W. F. H., Wan Ahmad, M. S., Azhari, J., Jasni, M. Z. A., Ab-Kadir, and C., Gomes

Portable Natural Enhancement Material Resistivity Meter : A Prototype

Proceedings of the 2018 IEEE International Conference on Power and Energy (PECon 2018), Kuala Lumpur, MALAYSIA, 3-4 Dec 2018

 

 

 

 

 

 

AKTIVITI YANG TELAH DIANJURKAN PADA 2018

 

Bil

Aktiviti

Tarikh

1

MyHVNet Colloqium

8/2/2018

 

 

MAKLUMAT PERHUBUNGAN

 

Alamat:

Advanced Lightning, Energy & Power Research (ALPER),

Fakulti Kejuruteraan, Universiti Putra Malaysia,

43400 Serdang, Selangor

 

Emel:

alper@upm.edu.my

Kemaskini:: 01/07/2019 [m_zulfadhli]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI KEJURUTERAAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696262
0397694488
B1566740339