DIRECTORY G | FACULTY OF ENGINEERING
» DIRECTORY »

DIRECTORY

G
1.
(DR.) GANDHAM LAKSHMI NARAYANA
FELO PENYELIDIK
JABATAN KEJURUTERAAN SISTEM KOMPUTER DAN KOMUNIKASI
00000
2.
(HAJI) GHAZALI BIN KASSIM
PENOLONG JURUTERA
JABATAN KEJURUTERAAN BIOLOGI DAN PERTANIAN
03-89466450
03-89466424
3.
(Y. BHG. PROFESOR DR.) GORAKANAGE AROSHA CHANDIMA GOMES
PROFESOR
JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
0389466311
0389466311
SEE ALSO
FACULTY OF ENGINEERING
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389466262
0386567099
C1539741584