KEJURUTERAAN GEOTEKNIKAL DAN GEOLOGIKAL | FAKULTI KEJURUTERAAN
» KEJURUTERAAN GEOTEKNIKAL DAN GEOLOGIKAL

KEJURUTERAAN GEOTEKNIKAL DAN GEOLOGIKAL

Bidang ini merangkumi ciri kejuruteraan dan perilaku tanah dan batuan serta penggunaanya di dalam struktur-struktur kejuruteraan. Kursus dan tajuk-tajuk penyelidikan termasuk reka bentuk asas, kestabilan cerun,  pembaikan bumi, dan juga sifat asas kejuruteraan bagi tanah dan batuan. Isu geo-persekitaran seperti hakisan tanah, tanah isian sanitari, bumi tercemar dan pelupusan sisa toksik juga dilitupi.


Senarai Pakar

Prof. Madya Dr. Zainuddin Md Yusoff
Prof. Dato’ Dr. Husaini Omar
Prof. Madya Dr. Haslinda Nahazanan
Prof. Madya Dr. Nik Norsyahariati Nik Daud

Kemaskini:: 05/05/2020 [s_suriani]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI KEJURUTERAAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696262
0397694488
B1611426112