SOALAN LAZIM | FAKULTI KEJURUTERAAN
» SOALAN LAZIM

SOALAN LAZIM

Umum
1
Berapa Jabatan yang ada di Fakulti Kejuruteraan UPM?

Sehingga kini, Fakulti Kejuruteraan mempunyai 8 Jabatan iaitu ; Jabatan Kejuruteraan Aeroangkasa  (KAA), Jabatan Kejuruteraan Biologi dan Pertanian (KBP),Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Alam Sekitar (KKA), Jabatan Kejuruteraan Awan (KAW), Jabatan Kejuruteraan Sistem Komputer dan Komunikasi (KKK), Jabatan Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (KEE), Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan (KMP), Jabatan Kejuruteraan Proses dan Makanan (KPM).

2
Bila tertubuhnya Fakulti Kejuruteraan UPM?

Diawal penubuhannya pada tahun 1975, Fakulti Kejuruteraan lebih dikenali sebagai Fakulti Kejuruteraan Pertanian. Kini, Fakulti telah berkembang kepada lapan jabatan dan menawarkan lapan program Bacelor dan 34 bidang siswazah dengan jumlah enrolmen keseluruhan pelajar seramai lebih 3000 orang. 

3
Bagaimana untuk membuat tempahan ruang di Fakulti Kejuruteraan?

Kami mempunyai kemudahan yang selesa dan kondusif kepada seluruh warga Universiti Putra Malaysia dan para pelajar. Selain itu, kami juga menawarkan perkhidmatan sewaan seperti makmal, auditorium, dewan dan kemudahan rekreasi kepada masyarakat.  Pegawai Pengurus:
En. Kamarol bin Abu Bakar,
Pejabat Dekan,
Fakulti Kejuruteraan, 
Universiti Putra Malaysia.
Tel: 03-9769 6258
H/P: 013-3654704


Akademik
4
Apakah syarat kemasukan pelajar untuk pra siswazah di fakulti kejuruteraan?

sila layari - http://www.eng.upm.edu.my/academic/undergraduate/bachelor_program_admission_requirements-2288

5
Apakah biasiswa yang ditawarkan untuk program pasca siswazah?

Sila layari http://www.sgs.upm.edu.my/bantuan_kewangan_biasiswa-1893?L=bm untuk mengetahui butiran lanjut mengenai biasiswa dan bantuan kewangan yang ditawarkan.

6
Berapakah anggaran yuran pengajian untuk program pasca siswazah?
7
Adakah program secara kerja kursus diajar pada waktu siang atau malam atau hujung minggu?

Kelas akan dijalankan pada waktu petang bermula 6 petang hingga 9 malam (hari bekerja) atau pada hujung minggu.


Penyelidikan
8
Apakah syarat utama seseorang itu boleh menjadi pembantu penyelidik dan bagaimana cara untuk memohon?

Memastikan seseorang itu bukan berstatus pelajar prasiswazah atau pasca siswazah. Cara memohon ialah dengan mengisi Borang Permohonan Pembantu Penyelidik (PU/PY/BR44/PERSONELR&D) dan sertakan salinan dokumen sokongan serti yang dinyatakan dalam borang tersebut.  

9
Bagaimanakah cara untuk pelajar membuat tuntutan bayaran?

Mengisi Borang Tuntutan Perjalanan dan Pelbagai untuk Pelajar (SOK/KEW/BR48/BYR).  Lengkapkan maklumat yang diperlukan di ruangan A hingga F.  Semua resit hendaklah ditampal pada kertas A4 dan disahkan oleh Penyelia.    Lampirkan penyata bank bagi tujuan pembayaran semula tuntutan terus ke akaun pemohon. 

10
Apa yang perlu dilakukan apabila ingin menghadiri latihan/kursus/seminar?

Mengisi borang Permohonan Kebenaran Menghadiri Latihan (SOK/LAT/BR02/Latihan02) dan disahkan oleh Penyelia. Lampirkan maklumat kursus yang dimohon berserta invois dan Surat Arahan Bayaran yang ditandatangani oleh Penyelia.

11
Bagaimana cara untuk membeli barang Aset Penyelidikan?

Sila isi Borang Pembelian Aset Penyelidkan (PU/PY/BR045/ASET) dan jawab soalan 1 hingga 6.  Sekiranya aset yg ingin dibeli ada dalam proposal asal, sila lampirkan bersama dan jika sebaliknya permohonan akan dimajukan ke RMC untuk kelulusan pembelian.

12
Pusat penyelidikan yang ada di fakulti kejuruteraan?

Kemaskini:: 10/10/2017 [khairulazman]

FAKULTI KEJURUTERAAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696262
0397694488
B1611707145