JARINGAN | FAKULTI KEJURUTERAAN
» JARINGAN

JARINGAN

Kami berusaha untuk mempertingkatkan dan menyelaras jalinan pada peringkat fakulti dengan Industri dan Masyarakat dalam usaha mempermantapkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran. Selain menjalin hubungan strategik melalui MoU, kami berhasrat memperkayakan pengalaman pembelajaran menerusi latihan industri serta menyediakan peluang pembelajaran sepanjang hayat kepada masyarakat secara berterusan.

Penglibatan Fakulti bersama komuniti dalam penjanaan dan perkongsian ilmu merupakan  aktiviti...selanjutnya...
Workflow of UPM student BEM registration BEM Registration, Faculty of Engineering, UPM...selanjutnya...
SXDCAAu~