MEKANISASI DAN PENGAUTOMATAN PERTANIAN | FAKULTI KEJURUTERAAN
» MEKANISASI DAN PENGAUTOMATAN PERTANIAN

MEKANISASI DAN PENGAUTOMATAN PERTANIAN

Bidang pengajian menekankan penyelidikan di dalam sistem dan model mekanisasi pertanian dalam sektor pertanian dan perladangan.  Rekabentuk dan penggunaan pengautomatan termasuk penggunaan komputer, kawalan, penderiaan jauh, GIS, GPS dan mekatronik dalam industri berasaskan pertanian dan perladangan. Rekabentuk dan pembangunan termaju di dalam robot pertanian, pengutipan hasil, penanaman, penyemburan kimia, dan peralatan pertanian lain  untuk operasi pertanian dan perladangan, dan pengajian di atas impak pada rekabentuk kawalan dan sistem pengautomatan yang diguna di ladang dan rumah hijau (rumah persekitaran terkawal).  Penyelidikan juga menekankan pada sistem penglihatan jentera, elemen penderiaan, peranti kenderaan tanpa pandu, traktor tuan-abdi, server ladang, algoritma kawalan, konduktiviti pemetaan tanah, pemetaan hasil dan teknologi kadar boleh ubah, pengautomatan pencampuran air, ramalan dan pengesanan struktur tanah, keupayaan penarikan jentera-tanah untuk penggunaan perladangan pintar dan perladangan presis. Topik penyelidkan lain termasuk kejuruteraan robotik (automasi, navigasi, berkumpulan dan bantuan).


Senarai Pakar

Prof. Ir. Dr. Desa Ahmad 
Prof. Ir. Dr. Azmi Yahya
Prof. Madya Dr. Samsuzana Abd Aziz
Prof. Madya Dr. Siti Khairunniza Bejo
Prof. Madya Dr. Rimfiel Janius
Dr. Muhammad Razif Mahadi
Prof. Madya Dr. Nazmi Mat Nawi
Dr. Anas Mohd Mustafah
Prof. Madya Ir. Dr. Norhashila Hashim
Dr. Hazreen Haizi Harith
Dr. Sharence Nai Sowat
Dr. Diyana Jamaludin
Prof. Madya Dr. Izhal Abdul Halin
Prof. Madya Dr. Maryam Mohd Isa
Prof. Dr. Norhisam Misron 
Dr. Muhamad Saufi Mohd Kassim
Dr. Marsyita Hanafi
Dr. Mohamad Firdza Mohamad Shukery
Prof. Ir. Dr. B.T. Hang Tuah Baharudin 
Dr. Ribhan Zafina Abdul Rahman 
Prof. Madya Ts. Dr. Wan Zuha Wan Hasan  
Prof. Ir. Dr. Mohd Zainal Abidin Ab. Kadir
Prof. Madya Dr. Azura Che Soh  
Dr. Mahirah Jahari   
Prof. Madya Dr. Mohamad Ridzwan Ishak 
Ir. Dr. Zairil Azhar Zaludin  
Dr. Ezanee Gires

Kemaskini:: 19/01/2021 [s_suriani]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI KEJURUTERAAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696262
0397694488
B1611424198