TEKNOLOGI PENDERIAAN | FAKULTI KEJURUTERAAN
» TEKNOLOGI PENDERIAAN

TEKNOLOGI PENDERIAAN

Teknologi sensor merangkumi pembelajaran dan penyediaan bahan penderiaan dan pencirian dengan transduser berkaitan, pemprosesan signal dan rekabentuk sistem atau peranti (termasuk skala mikro dan nano) dalam perkembangan penderiaan untuk memenuhi kehendak masyarakat dan permintaan industri. Sistem penderiaan merangkumi (tidak terhad kepada) penderiaan elektronik, biosensor, dan penderiaan kimia. Teknologi sensormempunyai peranan yang penting sebagai kunci kepada teknologi untuk menyokong kepelbagaian penyelidikan yang luas dan aplikasi dalam industri. Ia juga adalah elemen yang penting yang boleh digunakan dalam pertanian, kawalan air, alam sekitar dan teknologi hijau.


Senarai Pakar

Prof. Ir. Ts. Dr. Raja Syamsul Azmir Raja Abdullah
Prof. Madya Dr. Ahmad Shukri Mohamad Nor
Dr. Makhfudzah Mokhtar
Prof. Dr. Mohd Adzir Mahdi
Dr. Mohd Hanif Yaacob
Prof. Madya Dr. Muhammad Hafiz Abu Bakar
Dr. Zuraidah Zan

Kemaskini:: 31/07/2019 [s_suriani]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI KEJURUTERAAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696262
0397694488
B1566427273