Jabatan Kejuruteraan Aeroangkasa | FAKULTI KEJURUTERAAN
» JABATAN » Jabatan Kejuruteraan Aeroangkasa

Jabatan Kejuruteraan Aeroangkasa

Jabatan Kejuruteraan Aeroangkasa telah ditubuhkan pada tahun 1996 untuk membantu membangunkan industri aeroangkasa negara sepertimana yang telah dilancarkan dalam “National Blueprint for the development of the Aerospace Industry in Malaysia”. Lanjutan daripada peristiwa tersebut, Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Aeroangkasa telah diperkenalkan.

Kemaskini:: 18/07/2017 [khairulazman]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566798034