PENYELIDIKAN | FAKULTI KEJURUTERAAN
» PENYELIDIKAN

PENYELIDIKAN

Konsep penyelidikan boleh didefinisikan secara jelas bersama elemen penyelidikan yang terkandung di dalamnya. Penyelidikan, dalam pengertian paling asas ialah penerokaan yang cukup mendalam tentang satu subjek untuk mengetahui intipatinya atau sesuatu aspek yang tidak pernah dilihat mahupun disaksikan sebelum ini. Oleh itu, penyelidikan boleh ditakrifkan sebagai sistem saraf pusat untuk proses perolehan pengetahuan. Bagi  universiti, yang pengetahuan adalah sebab utama kewujudannya, kajian dan penyelidikan merupakan wadah paling penting, serta mampu memberikan pengalaman pembelajaran paling berharga.

Bilangan penerbitan di dalam jurnal berindeks SCOPUS/WOS/ERA dan bilangan penerbitan dalam jurnal...selanjutnya...
Sebagai sebuah Universiti Penyelidikan terkemuka, komitmen UPM terhadap penyelidikan disokong oleh...selanjutnya...
Dokumen berkaitan penyelidikan yang boleh dimuat turun:...selanjutnya...
Jawatankuasa Penyelenggaraan dan Kalibrasi Peralatan Penyelidikan Fakulti Kejuruteraan (JKPKPP)...selanjutnya...
BVJcIAa:08:26