PERKHIDMATAN | FAKULTI KEJURUTERAAN
» PERKHIDMATAN

PERKHIDMATAN

Kami mempunyai kemudahan yang selesa dan kondusif kepada seluruh warga Universiti Putra Malaysia dan para pelajar. Selain itu, kami juga menawarkan perkhidmatan sewaan seperti makmal, auditorium, dewan dan kemudahan rekreasi kepada masyarakat. 

WWDUXA0:23:07